บล๊อก

โรคที่สำคัญของลำใย : โรคใบจุดดำ โรคดอกเน่า

ระบาดทั่วไปโดยเฉพาะช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น หากระบาดรุนแรงจะทำให้สูญเสียพื้นที่ใบในการสังเคราะห์แสงและทำให้ใบรวงถ้าเกิดอาการที่ดอกจะทำให้เน่าและหลุดร่วงเสียหายช่วงที่พืชออกดอก

อ่านเพิ่มเติม >>