ร้านค้า

อาโซครอน

฿550.00

อาโซครอน (Azocron)

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) + โพรฟีโนฟอส (profenofos)…………4%+40% W/V EC  

กลุ่มสารเคมี : Organophosphat + Pyrethroid [กลุ่ม 1B+3A] 

กลไกการออกฤทธิ์ 

  • ยับยั้งเอนไซม์อะซีทิลคลีนเอสเทอเรส และรบกวนสมดุลของโซเดียม 

คุณสมบัติ 

  • สารป้องกันกำจัดแมลง 2 ชนิดบวก
  • สารป้องกันกำจัดแมลง ชนิดแทรกซึม และสัมผัส แบบถูกตัวตายและกินตาย
  • ออกฤทธิ์เร็ว ถูกตัวตายทันที(Quick Knock Down) 
  • ป้องกันกำจัดแมลงได้หลายชนิด(Broad-spectrum)ทั้งปากกัด และปากดูด 
  • กลิ่นไม่ฉุน

ป้องกันกำจัด 

  • แมลงปีกแข็ง แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนชอนใบ เพลี้ยต่างๆ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย มวนต่างๆ

วิธีการใช้ 

  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ ให้เปียกทั่วใบ และควรพ่นซ้ำทุกๆ 5-7 วัน  

อัตราการใช้  

  • อัตราการใช้ อาโซครอน อัตราใช้ 300 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร 

 ขนาด อาโซครอน ขนาด 1 ลิตร

มีสินค้าอยู่ 60

LINE LOGO SVG แชท

รับคำเเนะนำในการปลูกไม้ผล ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม