1. ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

การฟื้นต้นเป็นการเตรียมต้นให้พร้อมเก็บผลผลิตใหม่อีกครั้ง เพราะหลังเก็บผลผลิตเสร็จ ต้นส้มจะมีสภาพโทรม

ควรตัดแต่งกิ่ง ทำใบใหม่ โดยเ้นธาตุอาหารรวม และบำรุงดินให้รากเดินดี มีรากฝอยเยอะ ดูดซึมธาตุอาหาร เลี้ยงต้นได้เร็วขึ้น

คำแนะนำ

  • ทางใบ ฉีดพ่นด้วย แมมมอท คอมบิ อัตรา200 ซีซี ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา200ซีซี ร่วมกับ แมมมอทฟองดู อัตรา200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
  • ทางดิน ให้ใช้ ยูท่า10 อัตรา 300-500 กรัม ต่อต้น และ ฟูลเฮ้าส์ อัตรา 50-200 กรัม ต่อต้น

2. แตกใบอ่อน

หลังจากฟื้นต้น เริ่มมีใบอ่อนแทงยอดใหม่ ให้สะสมอาหารทำใบชุดใหม่ชุดแรก ให้พร้อมกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ ทำใบให้เขียวสมบูรณ์ มันวาว เมื่อใบพร้อม ก็จะได้ดอกพร้อมกันด้วย

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา200ซีซี ร่วมกับ แมมมอท ซิงค์ อัตรา200ซีซี ร่วมกับ เฟอร์ติแพลนท์ 20-20-20 อัตรา300 กรัม ร่วมกับ อมฤต อัตรา200ซีซี ต่อน้ำ 200ลิตร

3. สะสมอาหาร

การสะสมอาหารให้ต้นมีอายุการให้ผลผลิตนาน ก่อนกักน้ำต้องมีสภาพที่ต้นสมบูรณ์ ใบเขียวมันวาว

โดยใช้ แคลเซียม แมกนีเซียม ช่วยสะสมอาหารก่อนออกดอก ให้ใบพืชแข็งแรง เข้าสีสวย และช่วยสร้างดอกมากกว่าใบ

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย เฟอร์ติแพลนท์ 10-52-10 อัตรา 300กรัมิร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แมกนีเซียม อัตรา 200ซีซี ร่วมกับ แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา200ซีซี ต่อน้ำ 200ลิตร

4. ดึงดอกนอกฤดู

เมื่อเห็นว่า ใบส้มเริ่มนิ่ง ไม่มีใบอ่อนไหล ให้ฉีดเปิดตาดอก เป็นการกระตุ้นตาดอก ให้ออกพร้อมกัน โดยใช้ สาหร่าย และน้ำตาลทางด่วน เพื่อให้ได้ดอกที่สม่ำเสมอพร้อมกันและ ดอกไม่ฝ่อ

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา200 ซีซี ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 200ซีซี ร่วมกับ อมฤต อัตรา200ซีซี ต่อน้ำ 200ลิตร
  • ฉีดติดต่อกัน 3ครั้ง ห่างกัน7วัน

5.ติดผลดก ขยายลูก

เมื่อส้มขึ้นเม็ด ไปจนถึงขยายลูก ทำให้เปลือกมีการขยาย และการดึงธาตุอาหารในต้นไปใช้ จะมากขึ้น ถ้าหากอาหารไม่พอในระยะนี้ ผลส้มจะไม่สมบูรณ์ ลูกไม่โต เปลือกแตกได้

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่น แมมมอท แคลเซียม แมกนีเซียม อัตรา 200 ซีซี ช่วยเรื่องการเข้าสี สร้างเปลือก ร่วมกับ แมมมอท โฟลเไซม์ จีเอ อัตรา200ซีซี ขยายท่อน้ำท่ออาหาร ให้ส้มดูดซึมธาตุอาหารได้เร็วขึ้น ลดผลร่วง กระจายอาหารไปทุกส่วน ร่วมกับกับ อมฤต อัตรา 200 ซีซี เป็นอะมิโนเข้มข้น ต่อน้ำ 200ลิตร

6. เปลือกแน่น ทรงสวย รสดี สีจัด

ส้มช่วงใกล้เก็บเกี่ยวให้เน้น ธาตุอาหารซิงค์ แมงกานีส จะช่วยเรื่องการเข้าสี ป้องกันใบแก้ว และ แคลเซียม โบรอน ช่วยเปลือกไม่แตก ทรงสวย ขั้วเหนียว ผลไม่หลุดร่วงง่าย

คำแนะนำ

  • ทางใบ ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ซิงค์ แมงกานีส อัตรา200ซีซี ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา200ซีซี ต่อน้ำ 200ลิตร
  • ทางดิน ใส่ ยูท่า10 อัตรา300 กรัม ต่อต้น เป็นธาตุอาหารเข้าสู่รากฝอยได้ง่าย