1. ฟื้นต้น

การแต่งกิ่งเป็นการจัดการต้นที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสังเคราะห์แสงสะสมอาหารและเพื่อการสร้างดอกติดผลตามที่ต้องการต้องกำจัดกิ่งที่เสียกิ่งไม่ดีกิ่งที่ทำมุมไม่ดีเพื่อที่ทุกใบทุกยอดจะได้รับแสงอย่างเต็มที่เพื่อการสังเคราะห์แสงรวมถึงการล้างต้นเป็นการทำความสะอาดต้นเพื่อกำจัดโรคแมลงตะไคร่น้ำสาหร่ายที่สะสมในต้นเพื่อกำจัดแหล่งหลบซ่อนของแมลงและโรคแมลงที่มักสะสมและเพิ่มจำนวนทำความเสียหาย ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง นอนเจาะทำลายกิ่ง ทำลายต้น โรคสะสมมาจากตะไคร่น้ำและรา ที่เป็นคราบสีเขียว สีขาว สีเทาตามกิ่งและต้นทำให้ต้นชื้นผิวเปลือกอ่อนนุ่มจนแมลงมาวางไข่

คำแนะนำ
1.ใช้ชุดล้างต้น นอร์ด็อกซ์ ซุปเปอร์* อัตราการใช้ 100-200 กรัม + คลอร์ไซริน 550 อัตราการใช้ 300-500 ซีซี. + ไฮบริด เอสบี อัตราการใช้ 100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร(ล้างทำความสะอาดต้นให้สะอาดปราศจากโรคและแมลง)

*หมายเหตุ นอร์ด็อกซ์ ซุปเปอร์ เปรียบเสมือนยาแดงสมานแผลรักษาแผลและป้องกันการติดเชื้อต่างๆที่จะเข้าทำลายจากแผลได้

2. สะสมอาหาร

ธาตุอาหารที่ฉีดพ่นทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารที่ส้มโอต้องการในการสร้างใบเขียวเข้มทันเวลากับการสร้างเนื้อใบที่มากพอหากใบแก่เลยระยะเพสลาดแล้วการสร้างเม็ดสีเขียวจะน้อยการเกิดอาการใบเหลืองใบลายจะมีมากขึ้น
การเร่งใบเขียวเข้มแก่รอบพร้อมกันเป็นชุดเพื่อไม่ให้มีใบอ่อนทำให้ต้นสะสมอาหารเพื่อการสร้างดอกเป็นชุดเดียวกันการที่จะทำตาดอกนั้นต้องระงับการแตกใบอ่อนได้มากกว่า 15 วัน เพื่อการจัดระดับฮอร์โมนในต้นให้มาสร้างตาดอก แต่ถ้าหากมีฝนตกมากเกินไปจนทำให้ใบอ่อนออกไม่หยุดจะต้องทำการกดใบอ่อน 1-2 ครั้ง

คำแนะนำ
ฉีดพ่นทางใบ ระยะใบอ่อนจนถึงใบแก่(ฉีดพ่นอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน)

  1. โกรกรีน 24-10-10 อัตราการใช้ 300 กรัม + แมมมอท คอมบิ อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท ฟองดู อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูการ์ เอ็กซ์เพรส อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่นทางใบ ระยะใบอ่อนจนถึงใบแก่อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน)
  2. แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่นให้ทั่ว 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10วัน เป็นการเร่งใบให้เขียวเข้ม แก่จัดเป็นมันเพื่อการสร้างตาดอก)
  3. แมมมอท ฮอลท์ อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการกดใบอ่อน เร่งใบให้แก่หากเกิดใบอ่อนเพิ่ม)

3. ดึงดอก

เมื่อทำใบแล้วต่อมาจะเป็นการดึงดอกโดยบางพื้นที่อาจจะใช้วิธีการกักน้ำงดให้น้ำระยะหนึ่งหรืออาจจะใช้วิธีการกดใบอ่อน เร่งใบคุมการแตกของใบอ่อนระยะหนึ่งก็ได้ผลเช่นกัน ในระยะดอกบานติดผลซึ่งการมีดอกพร้อมกันจำนวนมากนั้นดอกจะต้องการธาตุอาหารและสารอินทรีย์ชนิดเดียวกันจำนวนมากหากเกิดการขาดหรือไม่เพียงพอมักจะเกิดปัญหาการหลุดร่วงหลังดอกบาน ดังนั้นควรฉีดธาตุอาหารก่อนดอกบานและหลังดอกบานเพื่อการติดผลที่ดี

คำแนะนำ

  1. แมมมอท ฟองดู อัตรารใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูการ์ เอ็กซ์เพลส อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 5 วันเพื่อให้ได้ดอกชุดใหญ)
  2. แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตราการใช้ 200 ซีซี. + เออร์โกสติม อัตราการใช้ 100 ซีซี. (ฉีดพ่นทางใบก่อนดอกบานและหลังดอกบานเพื่อการติดผลดี ลดการหลุดร่วง ลดการเกิดอาการหักคอม้า)

4. บำรุงผลอ่อน ติดเม็ด ขึ้นลูกดี ขยายผลใหญ่

ระยะผลอ่อนเพื่อการขึ้นผลที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงการขึ้นลูกจะโตชัดเจน อาการผลเหลือง ผลแป้นจะน้อยเพราะผลเล็กที่สร้างเนื้อสร้างเปลือกนั้นต้องสัมพันธ์กันแต่เมล็ดยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่การพัฒนาอาจไม่เต็มที่ต้องเสริมธาตุอาหารทางดินรวมถึงการขยายขนาดผลในระยะที่มีการเกิดเมล็ดชัดเจนแล้วจะมีการสร้างเนื้อและเปลือกที่รวดเร็ว

คำแนะนำ

  1. แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม อัตราการใช้ 200 ซีซี. + โกรกรีน 16-9-22 อัตราการใช้ 300 กรัม (ฉีดพ่นระยะผลอ่อน)
  2. เปอร์ก้า อัตราการใช้ 1 กิโลกรัมต่อต้น + ยูท่า 10 อัตราการใช้ 500 กรัมต่อต้น (เสริมทางดิน)
  3. อั้ม อัตราการใช้ 300 กรัม + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท แคมเซียมแม็กนีเซียม อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน 2- ครั้งเพื่อการขยายลูก)
  4. สุพรีม 0-0-30 อัตราการใช้ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียมโบรอน อัตราการใช้ 200 ซีซี. (การทำส้มโอหวานฉีดพ่นทุก 10 วัน 1-2 ครั้งก่อนการเก็บเกี่ยว)

5. เก็บผล

การทำส้มโอให้เปลือกแน่น ทรงสวย รสหวาน จะต้องฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

คำแนะนำ

  1. ใช้ แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตราการใช้ 200 ซีซี. + สุพรีม 0-0-30 อัตราการใช้ 200 ซีซี. (ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ทุก 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยว)