1. ทุเรียนต้นเล็ก

ทุเรียนที่ปลูกใหม่ การสร้างรากและใบ ยังไม่พร้อมกันทั้งสวน เพราะแต่ละต้นมีกำลังไม่เท่ากัน ประกอบกับสภาพดินที่ไม่สม่ำเสมอของเนื้อดิน การระบายน้ำระบายอากาศที่ไม่ดีเท่ากัน เพราะหน้าดินมีน้อยสร้างหน้าดินไม่ทันกับรากใหม่ที่เกิด

การยกโคนต้นทุเรียนให้สูง เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า และการทำดอกได้ง่าย เมื่อต้นอายุได้ 5 ปี

การทำใบให้เป็นชุดพร้อมๆกันในต้นและทั้งแปลง จะทำให้ต้นทุเรียนโตได้ดี สามารถคุมการระบาดของแมลงได้มีประสิทธิภาพในระยะใบอ่อนทั้งเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้

คำแนะนำ

 • บำรุงทางใบ และป้องกันแมลง
  แมมมอท ฟองดู 20 ซีซี.+ แมมมอท คอมบิ 20 ซีซี.+ไพเรท็อกซ์ 20 ซีซี.+ราดาซิม 20 ซีซี.ผสมน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น 2 ครั้งห่างกัน 10 วัน
 • ทางดิน
  ฟูลเฮ้าส์ 4 ช้อนแกงต่อต้น กับ ยูท่า10 4 ช้อนแกงต่อต้น) ใส่ปุ๋ยทางดินเป็นสูตร 16-16-16ครับ

2. ฟื้นต้นทุเรียน

การฟื้นต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว ควรสร้างใบให้ได้อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อให้ใบเป็นครัวสร้างอาหาร สร้างราก เลี้ยงต้นต่อไป จากนั้นสร้างใบชุดที่ 3 เพื่อให้ต้นทำการรับสารบังคับการออกดอก เกิดลัดใบอ่อนน้อยลงครับ

ปัญหาที่มักพบในการฟื้นต้นทุเรียน

 1. สร้างใบชุดแรกออกมาไม่ดี ใบเล็ก จำนวนน้อย
 2. การแตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน
 3. ใบที่ออกมาบาง ใบเหลืองไม่เขียวเข้ม
 4. ระบบรากเสีย เนื่องจากสารแพคโคบิวทราโซล

คำแนะนำ 

 • แมมมอท ฟองดู อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท คอมบิ อัตรา 200 ซีซี + กรดจิบเบอเรลลิก อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ทางดินใช้ เปอร์ก้า อัตรา 1 กก. / ต้น + ฟลูเฮ้าส์ อัตรา 300-500 กรัม / ต้น

3. สะสมอาหาร

การบำรุงใบให้สมบูรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ใบที่ได้รับสารบังคับการออกดอก ต้องสะสมใบให้เขียวสมบูรณ์ ควบคุมให้ใบแก่จัดคงที่พร้อมกันทั้งต้น เพื่อการสร้างตาดอกและดอกเป็นรุ่นเดียวกัน

ตาดอกที่ออกมาแล้ว เมื่อเจอฝนกระแทกหนักๆ อาจเกิดดอกฝ่อได้ สาเหตุมาจากใบที่สะสมอาหารได้ไม่ดี ไม่พอใช้ ทำให้เกิดรัดใบหรือมีใบอ่อนเพิ่มตามมา การคุมใบอ่อนให้แก่รอบพร้อมกันจึงสำคัญเพื่อการมีดอกในเวลาที่ต้องการ

คำแนะนำ

ฉีดพ่น โกรกรีน 10-52-10 อัตรา 500 กรัม + แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

4. เปิดตาดอก

ระยะเปิดตาดอก ให้สังเกตุการมีตาดอกโผล่ออกมา สวนที่มีการสะสมอาหารที่ใบได้สมบูรณ์ ไม่มีใบอ่อนไหลมาก ตาดอกจะออกมาพร้อมกัน หากมีใบอ่อนระยะนี้จะทำให้สูญเสียตาดอก เกิดดอกแดงหรือดอกฝ่อได้ 


เนื่องจากใบอ่อนแย่งอาหารตาดอกไปหมด ให้ฉีดเปิดตาดอก ไม่ให้ขาดอะมิโนและน้ำตาล ตาดอกจะใสไม่ฝ่อพัฒนาการดี ดอกจะแน่นพอที่เลือกแต่งได้ตามต้องการ

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่น แมมมอท ฟองดู อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กเพรส อัตรา 200 ซีซี + อมฤต อัตรา 200 ซีซี + กรดจิบเบอเรลลิก อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ทางใบ ยูท่า 10 อัตรา 300-400 กรัม / ต้น + เปอร์ก้า อัตรา 1 กก. / ต้น

5. บำรุงดอก-หางแย้

ระยะหลังดอกบานจนอายุได้ 30 วัน เป็นระยะที่อ่อนไหวง่าย มีการหลุดร่วงมาก เนื่องจากธาตุอาหารไม่พอ หรือเกิดการลัดใบอ่อน ต้องดูแลการจัดการเรื่องน้ำ การแต่งดอก และฉีดพ่นสารอาหารที่ดอกและหางแย้ หากมีการลัดใบอ่อนในระยะนี้ ต้องเร่งใบอ่อน ให้เร็วที่สุด เพราะใบอ่อนจะแย่งอาหาร จนดอกหลุดร่วงมากขึ้นได้ 

เพื่อการพัฒนาดอกให้เป็นชุดเดียวกันและมากเพียงพอ ควรตัดแต่งช่อดอกให้เหมาะสมเพียงพอกับจำนวนกิ่งและขนาดต้น

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นทางใบ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท ชูการ์ เอ็กเพรส อัตรา 200 ซีซี + อมฤต อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ทางดิน ยูท่า 10 อัตรา 300-400 กรัม / ต้น + เปอร์ก้า อัตรา 1 กก. / ต้น

6. ผลอ่อน - เก็บเกี่ยว

ระยะผลอ่อนกำลังสร้างเมล็ด ( อายุผล 45-90 วันหลังบานดอก) เน้นการบำรุง ทรงผลไม่ให้บิดงอ ขนาดผลเท่ากัน และเปลือกแข็งแรง แมมมอท แคลเซียมแม็กนีเซียม อัตรา 200 ซีซี ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าเอ็กซ์เพลส อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีกพ่นทุก ๆ 10 วัน

ระยะการสร้างเนื้อขยายขนาดผล 90 วัน (หลังบานดอก) เป็นระยะที่ต้องเร่งการสังเคราะห์แสงของใบให้ได้น้ำตาลมากๆ เพื่อส่งมาสะสมที่ผลเปลี่ยนเป็นแป้งในเนื้อทุเรียน มีน้ำหนักและเนื้อแป้งมากพอ การสร้างเนื้อเพิ่มขนาดผลต้องใช้ อั้ม พร้อมกับชุดบำรุงผลจึงจะได้เนื้อที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง คุณภาพดี

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นทางใบ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 200 ซีซี + อั้ม อัพไซส์ อัตรา 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ทางดิน ยูท่า 10 อัตรา 200 กรัม + เปอร์ก้า อัตรา 1 กก. / ต้น