1. เริ่มปลูกหรือฟื้นต่้น

ในระยะเริ่มแรกในการปลูกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้จำเป็นต้องสร้างลำต้นและใบดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้ในช่วงนี้ควรมีปริมาณของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่มากพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ด้วย

ถ้าหากต้องการเร่งการเจริญเติบโตสามารถเพิ่มปริมาณปุ๋ยจาก 1 กก. ได้ แต่ก็ไม่ควรเพิ่มมากเกินไป เนื่องจากการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่สูงอาจจะทำให้ต้นเน่าได้

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท คอมบิ อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ซิงค์ แมงกานีส อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  การให้ปุ๋ยกล้วยไม้
 • กล้วยไม้ปลูกใหม่ อายุ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 500 กรัม (ฉีดพ่นวันเว้นวัน)
 • กล้วยไม้ อายุ3-5 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 700 กรัม (ฉีดพ่นทุก 2-3 วัน)
 • กล้วยไม้ อายุ 6 เดือนขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก. (ฉีดพ่นทุก 6-7 วัน)

2. สะสมอาหาร

ในช่วงสะสมอาหารเพื่อที่จะเตรียมในการเปิดตาดอกช่วงนี้จะต้องการเสริมธาตุอาหารไว้ในต้นอย่างเพียพอ

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท คอมบิ 20 ซีซี (เพิ่มธาตุอาหารในต้นเพื่อเตรียมออกดอกชุดจำนวนมาก)
 • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเกล็ด สูตร 10-52-10 อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ครั้ง)

3. เปิดตาดอก

ช่วงเปิดตาดอก ถ้าอยากให้แตกตาดอกได้ไว มีจำนวนตาดอกมากขึ้นและให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกได้ตลอดนั้นจะต้องเสริมธาตุอาหารพวกอะมิโนสาหร่ายเขียวและน้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยเพื่อกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกมาพร้อมๆกัน

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ครั้ง

4. ช่อดก ดอกสด ยืดช่อซุปเปอร์

การจะมีดอกได้มากและยาวนั้นมาจากการไม่สะดุดของธาตุอาหารและจัดสมดุลธาตุดี กล้วยไม้จะออกดอกมากจากอากาศที่เย็นมาอุ่นขึ้น เพราะการทำงานของฮอร์โมนในต้นจะทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมีช่วงเวลาที่กล้วยไม้สังเคราะห์แสงได้มาก ได้รับธาตุอาหารที่สม่ำเสมอก็จะมีดอกที่มากและยาวเป็นปัจจัยธาตุอาหารที่พอดี อากาศที่ดี

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ ปุ๋ยเกล็ด สูตร 16-21-27 และสูตร 10-20-30 (เพื่อยืดช่อดอกยาวใหญ่ ก้านอวบ ดอกดกใหญ่ สีเข้ม)
 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับปุ๋ยเกล็ด สูตร 10-20-30 และสูตร 10-30-20 (เพื่อป้องกันต้นเน่า ไม่ต่อยอด ใช้ได้แม้ฝนตก)

5. การบำรุงช่วงไม้แก่

ช่วงเปิดตาดอก ถ้าอยากให้แตกตาดอกได้ไว มีจำนวนตาดอกมากขึ้นและให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกได้ตลอดนั้นจะต้องเสริมธาตุอาหารพวกอะมิโนสาหร่ายเขียวและน้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยเพื่อกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกมาพร้อมๆกัน

คำแนะนำ

 • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ครั้ง)