ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งความห่วงใย..จากใจ สู่อำเภอฝาง

คุณอนุเทพ ฟองสมุทร ผู้บริหารบริษัทเทพวัฒนา จำกัด ร่วมกับ คุณวิภา จงสุวรรณวัฒนา ร้านแม่ข่ามิตรเกษตร เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างห้องผู้ป่วย และเข้าเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฝาง

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : มอดเจาะลำต้น

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะเจาะเข้าไปกินในลำต้นและกิ่งของทุเรียนส่วนมากพบการเข้าทำลายบริเวณโคนต้นและกิ่งทุเรียนที่เป็นโรครากเน่า โคนเน่า ต้นทุเรียนที่ถูกทำลายจะสังเกตุเห็นรูพรุนตามโคนต้นและที่ปากรูจะมีมูลของหนอนเป็นขุยละเอียดอยู่ทั่วไปรอยเจาะของมอดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่า

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ

ตัวเต็มวัยเป็นด้วงหนวดยาวชนิดหนึ่ง หนอนที่ฝักออกมาใหม่จะมีสีขาวครีม เริ่มกัดกินชอนไชอยู่ใต้เปลือกไม้และถ่ายมูลออกมาเป็นขุยไม้ติดอยู่ภายนอกเป็นระยะๆหนอนที่โตเต็มที่มีขนาดยาว 8-10 เซนติเมตร มีรยะหนอน 280 วัน

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : แมลงค่อมทอง

เป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็ง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงวงมีหลายสี เช่น เหลือง เทา ดำ หรือเขียวปนเหลือง มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด แมลงค่อมทองกัดกินใบและยอดอ่อนทำให้ใบเสียหายและชะงักการเจริญเติบโตตัวเต็มวัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุุ่มๆชอบอาศัยอยู่ใต้ใบเมื่อถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : หนอนเจาะเมล็ด

ตัวเต็มวัยวางไข่ไว้บนผลทุเรียนใกล้ๆกับขั้วผล เมื่อผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวเมื่อหนอนฝักเป็นตัวก็จะเจาะไชเข้าไปกัดกินเมล็ดทุเรียนและถ่ายมูลออกมาทำให้เนื้อทุเรียนเปรอะเปื้อนเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : หนอนเจาะดอก , หนอนเจาะผล

ตัวหนอนจะกินอยู่ที่ผิวเปลือกทุเรียนตั้แต่ผลทุเรียนอายุ 2 เดือนจนถึงผลใหญ่บริเวณที่ผลทุเรียนติดกันมักพบหนอนกินอยู่บริเวณนั้นหรือเจาะกินอยู่ในผลใกล้กับขั้วผลแต่จะไม่เจาะกินถึงเมล็ด ทำให้ผลเน่าและโดนเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ ผลมีตำหนิและไม่ได้ราคาเมื่อนำไปจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : เพลี้ยแป้ง , เพลี้ยปุยฝ้าย , เพลี้ยหอยเกล็ด

เพลี้ยแป้ง ทำความเสียหายให้กับทุเรียนโดยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงได้หมดทุกส่วน โดยเฉพาะที่ผลจะแคะแกรนไม่ขยายใหญ่ เพลี้ยแป้งที่ดูดกินน้ำเลี้ยงยังถ่ายมูลน้ำหวานทิ้งไว้เป็นอาหารของหมดโดยมดเหล่านี้จะนำพาเพลี้ยแป้งขึ้นมาที่ผลแล้วเกิดราดำขึ้นมาทำให้ผลมีคราบสีดำแลดูสกปรก

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : เพลี้ยไฟ

ในทุเรียนพบเพลี้ยไฟหลากหลายชนิดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ใบที่ถูกทำลายพบรอยไหม้ และหงิกงอ ส่วนดอกจะเกิดเป็นแผลสีเทาเงินเกือบดำทำให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์ไม่ติดผลและร่วงไปในที่สุด หากเข้าทำลายในระยะดอกบานหรือผลอ่อนจะทำให้เกิดแผล

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : ไรแดงแอฟริกัน

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบทั้งหน้าใบและหลังใบของทุเรียนทำให้ใบมีสีเขียวซีดลง ผิวใต้ใบมีคราบของไรแดงคล้ายฝุ่นผงและใบร่วงไปในที่สุด มีผลกระทบต่อการออกดอกติดผลของทุเรียน ไรแงระบาด

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคใบติด

เชื้อราสาเหตุที่พักตัวอยู่ในดินจะเริ่มเข้าทำลายใบที่อยู่ใกล้ผิวดินก่อน และแพร่ระบาดโดยลมและฝนไปยังใบและกิ่งข้างเคียงระบาดมากในช่วงฤดูฝนและสวนที่รกทึบไม่มีการตัดแต่งกิ่งใบที่ถูกทำลายอาจมีอาการใบไหม้ แห้ง และยึดติดกันด้วยเส้นใยของเชื้อรา

อ่านเพิ่มเติม >>

บล๊อก

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคใบจุดสาหร่าย หรือใบจุดสนิม

ในสวนที่รกทึบมีความชื้นสูงและขาดการบำรุงรักษาจะมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมเนื้อใบมองเห็นเป็นสีสนิม สาหร่ายดูดกินน้ำเลี้ยงใบพืชและลดการสังเคราะห์แสงทำให้ต้นพืชทรุดโทรมผลผลิตและคุณภาพต่ำลงพบการระบาดได้ทุกฤดูแต่มักพบการระบาดรุนแรงในบริเวณที่มีความชื้นสูง

อ่านเพิ่มเติม >>