นโยบายการคืนเงิน

  • กรณีโอนเงินผ่านผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
  • กรณีเก็บเงินปลายทาง ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ภายใน 14 วันทำการ

หมายเหตุ

  • นโยบายการคืนเงินให้กับลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นเกิดการชำรุดจากตัวสินค้าเอง หรือสินค้าไม่ตรงกับการสั่งซื้อสินค้าทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า