1. การชำระเงิน 

กรณีเก็บเงินโอนผ่านบันชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
เลขที่บัญชี 104 – 235176 – 4

กรณีเก็บเงินปลายทางคิดอัตราการบริการเพิ่ม 3% จากราคาสินค้า

2. การจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทเทพวัฒนา จำกัด จัดส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)